KINAMA

ŞİDDETE SON!

Kocaeli Körfez İlçesinde hizmet veren Fatih Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan; aile hekimi arkadaşlarımızı öldürmeye teşebbüs ederek yapılan saldırıyı KINIYORUZ. Vatandaş memnuniyeti adı altında " Sağlık çalışanları her istediğinizi yapacaktır" gibi ifadeler vatandaşın uygun olmayan isteklerinin de yapılacağı gibi bir algıya yol açmaktadır. “Şiddetin temel nedeni yasal olmayan taleplerin aile hekimince reddedilmesidir”

Usulsüzlükten doğan ve dürüst hekimler tarafından karşılanmayan birçok talep sonucu doğan gerilim yetkili makam ve siyasi kişilere aktarılmaktadır. Bu kişilerde vatandaş memnuniyeti adına çalışanlar üzerinde baskı kurabilmektedir. “Şiddetin Engellenmesinde Mevcut Yasal Düzenlemeler Yetersizdir ve Caydırıcı Değildir”

İnsana uygulanan şiddetin hiç bir haklı gerekçesi olamaz. Sizlere hizmet sunarken karşılaştıkları "şiddet dalgası", ülkemizdeki tüm Sağlık Camiasının kalplerinde çok derin yaralar bırakmaktadır. Halkımızın derdini, acısını, sıkıntısını kendinde hisseden bir meslek grubunun mensupları olarak bizler, kamuoyunun sağlıkta şiddet konusunda duyarlılığını beklemekteyiz ve sağlık çalışanına karşı kötü davranışın ve şiddetin karşısında yer almanızı beklemekteyiz. Meslektaşlarımızın yanındayız. Kocaeli Aile Hekimleri Derneğimize geçmis olsun dileklerimizi iletirken, her zaman her koşulda yanlarında tam destek olduğumuzu ifade ederiz Şiddet asla müsamaha gösterilecek bir olgu değildir. Şiddet karşısında hiç kimse sessiz kalma hakkına sahip değildir. Toplumun bütün kesimleri şiddeti engellemek için seferber olmalı ve tepkisiz kalmamalıdır.AHEF Yönetim Kurulunca alınacak kararları destekliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Usulsüzlükten doğan ve dürüst hekimler tarafından karşılanmayan birçok talep sonucu doğan gerilim yetkili makam ve siyasi kişilere aktarılmaktadır. Bu kişilerde vatandaş memnuniyeti adına çalışanlar üzerinde baskı kurabilmektedir. “Şiddetin Engellenmesinde Mevcut Yasal Düzenlemeler Yetersizdir ve Caydırıcı Değildir” İnsana uygulanan şiddetin hiç bir haklı gerekçesi olamaz. Sizlere hizmet sunarken karşılaştıkları "şiddet dalgası", ülkemizdeki tüm Sağlık Camiasının kalplerinde çok derin yaralar bırakmaktadır. Halkımızın derdini, acısını, sıkıntısını kendinde hisseden bir meslek grubunun mensupları olarak bizler, kamuoyunun sağlıkta şiddet konusunda duyarlılığını beklemekteyiz ve sağlık çalışanına karşı kötü davranışın ve şiddetin karşısında yer almanızı beklemekteyiz. Meslektaşlarımızın yanındayız. Kocaeli Aile Hekimleri Derneğimize geçmis olsun dileklerimizi iletirken, her zaman her koşulda yanlarında tam destek olduğumuzu ifade ederiz Şiddet asla müsamaha gösterilecek bir olgu değildir. Şiddet karşısında hiç kimse sessiz kalma hakkına sahip değildir. Toplumun bütün kesimleri şiddeti engellemek için seferber olmalı ve tepkisiz kalmamalıdır.AHEF Yönetim Kurulunca alınacak kararları destekliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Saygılarımızla

AKSARAY AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU