KINAMA

TOPLUMLARIN KANSERİ ŞİDDET...

Bencillikleri ve sadece kendi çıkarları eksenli, kendilerince adaleti sağlama şekil ve tarzlarının sadece ve daima şiddet tercihli olma nedenini sorgulamak lazım.
Acaba bunca yıldır sağlık camiasına yapılan zulmü, şiddetin her türlüsünü, görmezden gelen, kanıksayan, “hak ediyorlar” diyebilecek kadar insanlık onuruna haiz olamamışlar ve dahi hatta körükleyenler, teşvik edenler, şiddetten beslenenler; kartopu misali büyüyen bu ilkel zihniyetin, onları da bir gün elbet dönüp dolaşıp bulacağını, onlara da bir gün mutlaka dokunacağını hiç hesap edemiyorlar mı ?
Yıllardır sağlık çalışanlarına, kadına, çocuğa şiddet hep vardı ama bu kadar gündem olmadı. Yazıklar olsun. Suçlular en ağır cezaya çarptırılmalı.. “Hekimleri dövebiliyoruz" noktasından "Hakemleri dövebiliyoruz" noktasına gelmek kaçınılmaz bir sonuç. Çocuğa, kadına, hekime, ebe hemşireye ve tüm sağlık çalışanlarına şiddete karşı olduğumuz gibi sporda hakeme şiddete de karşıyız ve kınıyoruz.."
Hangi alanda olursa olsun, kime yönelik olursa olsun, şiddetin her türlüsü, insanlık dışıdır, üzülerek kınıyor, spor camiasının hissiyatını en iyi anlayacak olanın yine bizler olduğu, şimdilik kendilerine dokunmayanların bin yıl yaşasın mantığıyla, bu sefer de hakemleri suçlamaya başlayacakları düşüncesiyle, artık iyice kanıksanması ve normalleştirilip gündelik sıradan bir hadise haline gelmesi endişesiyle, bir daha yaşanmamasını diliyoruz.
Aynı haklı tepkiyi, sağlık camiası söz konusu olduğunda, göster(e)meyenleri de esefle kınıyoruz.

Saygılarımızla

AKAHED YÖNETİM KURULU