Sürekli Mesleki Gelişim Etkinliklerinde Ulusal Müfredatların Yeri

Ülkemizde, 24.11.2004 tarihli “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun” kapsamında ,ilk defa Düzce’de 2005 yılında başlanan aile hekimliği uygulaması başlamış ve 15 yılını tamamlamıştır.

Bu 15 yıl içinde aile hekimliği hizmeti sunmakta olan hekimlerin eğitimleri ile ilgili çeşitli gelişmeler olmuştur. Aile hekimlerinin uzmanlık eğitimleri ile ilgili aile hekimliğinin Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) tarafından tanımlanmış uzmanlık eğitimi yanı sıra “Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi” (SAHU) uygulaması başlatılmıştır.

Şu anda ülkemizde aile hekimliği hizmeti sunumunda yer alan hekimlerin verdikleri hizmetin standardizasyonu ve geliştirilmesi amacı ile çok sayıda sürekli mesleki gelişim eğitimi düzenlenmiş ve düzenlenmektedir. Bu sürekli mesleki gelişim eğitimlerinin kapsamı aile hekimlerinin sunduğu hizmetlere ve mezun oldukları müfredatlar kapsamında yer alan yeterliliklerine dayandırılmakla birlikte bu kapsamın daha net olacak şekilde geliştirilmesi önemli bir konudur.

Aile hekimliği uygulamasında aile hekimlerinin görev yetki ve sorumlulukları 27591 sayılı “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği”nde tanımlanmıştır.

Bu görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirecek olan Aile hekimliği Uzmanları’nın ulusal yeterlilikleri TUK tarafından yayınlanan “Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatında” açıklanmış, tıp fakültesi mezuniyeti sonrası aile hekimliği yapmakta olan hekimlerin ulusal yeterlilikleri “Tıp Fakülteleri Dekanlar Konseyi” tarafından hazırlanmış ve yayınlanmış olan “Mezuniyet öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı-2020” belgesinde tanımlanmıştır.

Bu iki belge mesleki gelişim eğitimlerinin yol göstericisi niteliğindedir. Bu amaçla aile hekimliği kongreleri, sempozyumları, kurslar ve diğer tüm eğitim aktiviteleri kapsamında, sürekli mesleki gelişime yönelik olarak yapılan etkinliklerin bu iki metne dayandırılması önem taşımaktadır. Aile hekimliği alanında bu gibi etkinlikleri düzenleyen tüm sorumluların eğitim etkinlikleri kapsamına aldıkları mesleki yeniliklerin yanı sıra bu metinleri göz önüne almaları ve bunu sistematize ederek yapmaları ülkemizdeki sürekli mesleki gelişim eğitimlerinin kapsamının müfredatlara uymasını sağlayacaktır. Müfredatların periyodik olarak birkaç senede bir güncellendikleri göz önüne alınırsa bu metinlerin aynı zamanda dünya üzerindeki bilimsel gelişmeleri de sürekli mesleki gelişim etkinliklerine yansıtabileceği görülebilir.

Verilen hizmetin standardizasyonu ve sistematik gelişimi amacı ile sürekli mesleki gelişim etkinliklerinin önemi göz ardı edilemez. Ancak bireysel olarak hekimlere düşen görev kendi mesleki gelişimlerini takip etmek ve klinik uygulamalarına bakarak ihtiyaçlarını fark edip kendi eğitim gereksinimlerini belirleyebilmektir. Hekimlerin bireysel eğitim gereksinimlerini belirlerken de ulusal müfredatlar yol gösterici olacak ve gereksinim belirleme konusunda sistematik bir yaklaşımı destekleyecek niteliktedirler.

Ben bu yazımda sizlerle müfredatların linklerini paylaşarak kolay ulaşımınızı sağlamak ve bu konuda bir adım atmanızı kolaylaştırmak isterim. Bu nedenle Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı ve Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı metinlerinin linkleri bu metnin referanslarında verilmiştir.

Saygılarımla.

1-Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun. Resmi Gazete, Tarih: 9.12.2004 Sayı: 25665. https://tuk.saglik.gov.tr/TR,50055/aile-hekimligi.html https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Ulusal-cekirdek-egitimi-programlari/mezuniyet-oncesi-tip-egitimi-cekirdek-egitimi-programi.pdf

Uz. Dr. F. Serdar GÜREL

Uz. Dr. F. Serdar GÜREL